O serwisie

Serwis internetowy poświęcony historii Westerplatte został przygotowany przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jako kontynuacja działań i misji Muzeum, którą jest kształtowanie pamięci o tym szczególnym miejscu.

Obrona Westerplatte we wrześniu 1939 r. wpisała się na stałe w historię kampanii polskiej jako przykład bohaterstwa i patriotyzmu. Obrońcy, którzy przeżyli wojnę od momentu jej zakończenia podjęli działania mające na celu upamiętnienie swoich kolegów i historii którą współtworzyli. Do dnia dzisiejszego obrona Westerplatte jest przedmiotem badań naukowych, tematem artykułów prasowych oraz audycji telewizyjnych i radiowych. Pole Bitwy Westerplatte decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Aleksandra Kwaśniewskiego zostało uznane za pomnik historii. Misją powstającego w Gdańsku muzeum jest dbanie o pamięć o tym miejscu oraz prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu przekazanie wiedzy o wydarzeniach, jakie rozegrały się na terenie półwyspu.

W 2009 r. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku otworzyło stałą wystawę plenerową „Westerplatte: Kurort – Bastion – Symbol”, której celem jest przekazanie zwiedzającym kompleksowej wiedzy o trzystuletnich dziejach tego miejsca. Uzupełnienie wystawy stanowi ścieżka edukacyjna otwarta w 2011 r. Jest ona poświęcona zabudowie Wojskowej Składnicy Tranzytowej i jej infrastrukturze obronnej. Szlak ścieżki w naturalny sposób prowadzi zwiedzającego do kolejnych historycznych miejsc Składnicy oraz wystawy. Wystawa oraz ścieżka są wykorzystywane w działalności statutowej Muzeum. Od 2010 r. Muzeum na terenie Westerplatte organizuje działania edukacyjne podczas „Europejskiej Nocy Muzeów”, a także gry terenowe i warsztaty edukacyjne dla dzieci.

Serwis internetowy poświęcony jest historii półwyspu od momentu jego powstania do chwili obecnej, wykorzystuje informacje i materiały archiwalne użyte na wystawie i tablicach informacyjnych ścieżki edukacyjnej. Jest również wzbogacony o animowaną mapę walk obronnych Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w dniach 1 – 7 września 1939 r. Historia Westerplatte została umieszczona na osi czasu pozwalającej na chronologiczne poznawanie dziejów tego miejsca, które zostały podzielone na trzy części, nawiązując tym samym do struktury tematycznej wystawy plenerowej.

Informacje i materiały dostępne w serwisie pozwalają na poznanie historii tego miejsca w szerszym kontekście zarówno młodzieży szkolnej jak i dorosłym.

W serwisie wykorzystano materiały archiwalne pochodzące ze zbiorów:

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Krzysztofa Gryndera, Agencji Fotograficznej Kosycarz Foto Press, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Stuthoff w Sztutowie, Wojskowego Biura Badań Historycznych, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Bibliografia:

Dąbrowski F., Wspomnienia z obrony Westerplatte, Gdańsk 1957

Dróżdż K. H., Westerplatte. Leksykon biograficzny, Warszawa 2012

Drzycimski A., Major Henryk Sucharski, Wrocław 1990

Drzycimski A., Westerplatte 1939. Przed szturmem, Gdańsk 2009

Drzycimski A., Górnikiewicz-Kurowska  S., Wojna zaczęła się na Westerplatte,  Gdańsk 1989

Dziennik działań bojowych  pancernika Schleswig-Holstein: 8.09 – 2.10.1939 r. , oprac. I tłum.  J. Żebrowski,   Toruń 1992

Grot E., Praca więźniów przejściowych obozów dla jeńców cywilnych w Gdańsku, Nowym Porcie i Stutthof na Westerplatte w latach 1939 – 1941.

Górnikiewicz S., Owiana legendą. Historia Wartowni nr 1 na Westerplatte, Gdańsk 1984

Górnikiewicz-Kurowska  S., Lwy z Westerplatte, Gdańsk 1988

Górnikiewicz-Kurowska S., Westerplatczycy, Gdańsk 1999

Górnikiewicz-Kurowska S., Znaki pamięci. Listy westerplatczyków (1940-1993),   Gdańsk 1994

Tuliszka J., Westerplatte 1926-1939, Toruń 2011

Stjernfelt B., Böhme K.-R., Westerplatte 1939, Freiburg 1979

Westerplatte, oprac. Zbigniew Flisowski, Warszawa 1978 

Witkowski R., Westerplatte. Historia i dzień dzisiejszy, Gdańsk 1977

Zajączkowski K., Lekarz z Westerplatte. Major Mieczysław Mikołaj Słaby 1905-1948, Warszawa 2009

 

W serwisie wykorzystno materiały opracowane na stałą wystawę plenerową "Westerplatte: Kurort - Bastion - Symbol":

Scenariusz wystawy: Marcin Westphal, Bartłomiej Garba

Współpraca: Oliwia Gałka, Mikołaj Morzycki - Markowski, dr Janusz Marszalec,dr Tomasz Rabant, Kamil Rutecki, dr Jan Szkudliński

Konsultacja naukowa: dr Andrzej Drzycimski, prof. dr hab. Paweł Machcewicz, dr hab. Piotr M. Majewski, dr hab. Rafał Wnuk